card
800 ОРЧИМ ОЮУТАН, СУРАГЧДАД ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙН ТАЛААР МЭДЭЭЛЭЛ ӨГЛӨӨ

800 ОРЧИМ ОЮУТАН, СУРАГЧДАД ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙН ТАЛААР МЭДЭЭЛЭЛ ӨГЛӨӨ

Арвайхээр сумын ерөнхий боловсролын Мэргэд, 1, 2, 4, 5 дугаар сургууль, Мэргэжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн сурагч, оюутан, багш нарт сургалтыг зохион байгууллаа.

Дэлгэрэнгүй
АХЛАХ АНГИЙН СУРАГЧДАД “ХҮҮХДИЙН ЭРХ БА ҮҮРЭГ” СЭДЭВТ СУРГАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

АХЛАХ АНГИЙН СУРАГЧДАД “ХҮҮХДИЙН ЭРХ БА ҮҮРЭГ” СЭДЭВТ СУРГАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь сум дундын прокурорын газраас “Хүүхдийн эрх” аяны хүрээнд тус сум дахь ерөнхий боловсролын сургуулиудийн ахлах ангийн 100 гаруй сурагчдад хүүхдийн эрхийн хууль тогтоомжийг таниулах, эрх зүйн мэдлэг олгох зорилгоор “Хүүхдийн эрх ба үүрэг” сэдэвт сургалтыг зохион байгууллаа.

Дэлгэрэнгүй
БАЙГАЛЬ ХАМГААЛАГЧ НАРТ СУРГАЛТ ХИЙЛЭЭ

БАЙГАЛЬ ХАМГААЛАГЧ НАРТ СУРГАЛТ ХИЙЛЭЭ

Өвөрхангай аймгийн прокурорын газраас 2022 оны 6 дугаар сарын 07-ны өдөр аймгийн мэргэжлийн хяналтын газрын зөрчил шалган шийдвэрлэх эрх бүхий албан тушаалтнууд болон 19 сумдын байгаль хамгаалагч нарт сургалт зохион байгууллаа.

Дэлгэрэнгүй
“ХҮҮХЭД БҮРИЙН ТӨЛӨӨ” НЭЭЛТТЭЙ ХААЛГАНЫ ӨДӨРЛӨГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

“ХҮҮХЭД БҮРИЙН ТӨЛӨӨ” НЭЭЛТТЭЙ ХААЛГАНЫ ӨДӨРЛӨГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Өвөрхангай аймгийн прокурорын газраас хүүхдийн эсрэг болон хүүхэд хохирсон гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, хүүхдийн эрхийг хамгаалахад төрийн болон төрийн бус байгууллага, иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх, хүүхдэд ээлтэй төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэх, хүүхдийн эрхийн хууль тогтоомжийг таниулан суралтчлах нээлттэй хаалганы өдөрлөгийг зохион байгууллаа.

Дэлгэрэнгүй
ХҮҮХДИЙН ЭРХИЙГ ХАМГААЛАХ “НАНДИН ТОЙРОГ” АЯН  ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ БАЙНА

ХҮҮХДИЙН ЭРХИЙГ ХАМГААЛАХ “НАНДИН ТОЙРОГ” АЯН ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ БАЙНА

Өвөрхангай аймгийн прокурорын газраас “Хүүхдийн эрх” нэгдсэн аяны хүрээнд тус аймгийн боловсрол, шинжлэх ухааны газар болон Цагдаагийн газартай хамтран бага насны хүүхдийг жендэрт суурилсан хүчирхийлэлд өртөхөөс урьдчилан сэргийлэх, хүүхдийн эрх ашгийг хамгаалахад эцэг эх, асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигч, иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх, тэдний хууль, эрх зүйн мэдлэгийг  дээшлүүлэх зорилгоор “НАНДИН ТОЙРОГ” арга хэмжээг эхлүүллээ.

Дэлгэрэнгүй
ХУРААН АВСАН ЭД ЗҮЙЛИЙГ ХЭРХЭН ШИЙДВЭРЛЭЖ БАЙГААГ ШАЛГАСАН БАЙНА

ХУРААН АВСАН ЭД ЗҮЙЛИЙГ ХЭРХЭН ШИЙДВЭРЛЭЖ БАЙГААГ ШАЛГАСАН БАЙНА

Өвөрхангай аймгийн прокурорын газраас аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газарт ажиллаж, улсын байцаагч, эрх бүхий албан тушаалтнуудтай зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагаанд гарч буй нийтлэг алдаа, дутагдал, тулгарч буй хүндрэл бэрхшээл, цаашид анхаарах асуудлын талаар санал солилцлоо.

Дэлгэрэнгүй
УДИРДЛАГА ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН АРГА ХЭМЖЭЭ АВЧ АЖИЛЛАХ ҮҮРЭГ ӨГЧЭЭ

УДИРДЛАГА ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН АРГА ХЭМЖЭЭ АВЧ АЖИЛЛАХ ҮҮРЭГ ӨГЧЭЭ

Эрүүгийн  хэрэг болон зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагаа явуулж байгаа мөрдөгч, эрх бүхий алба хаагчдыг сурган дадлагажуулах, нийтлэг гарч байгаа алдаа дутагдлыг арилгах зорилгоор нэгдсэн зөвлөгөөн зохион байгуулжээ.   

Дэлгэрэнгүй