АХЛАХ АНГИЙН СУРАГЧДАД “ХҮҮХДИЙН ЭРХ БА ҮҮРЭГ” СЭДЭВТ СУРГАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

A- A A+
АХЛАХ АНГИЙН СУРАГЧДАД “ХҮҮХДИЙН ЭРХ БА ҮҮРЭГ” СЭДЭВТ СУРГАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь сум дундын прокурорын газраас “Хүүхдийн эрх” аяны хүрээнд тус сум дахь ерөнхий боловсролын сургуулиудийн ахлах ангийн 100 гаруй сурагчдад хүүхдийн эрхийн хууль тогтоомжийг таниулах, эрх зүйн мэдлэг олгох зорилгоор “Хүүхдийн эрх ба үүрэг” сэдэвт сургалтыг зохион байгууллаа.

Мөн сурагчдын дунд танин мэдэхүйн “АХА” тэмцээн зохион байгуулж шагнаж урамшуулсан байна.